**NIEUW** Vergelijk je speurtocht score met die andere deelnemers!

We hebben sinds deze week nieuwe functionaliteit aan de speur.app toegevoegd. Je kan je score van je speurtocht vergelijken met die van andere deelnemers. Voor elke speurtocht werken we live een top-5 bij.

Via het Menu > Hall Of Fame open je het dialoog met een top-5 per speurtocht. Je kan vergelijken tegen alle speurtochten of de 50 laatst gespeelde speurtochten. Erg leuk om je eigen score eens te vergelijken met andere deelnmers!